top of page

FILMTALENT INNLANDET 2.0

Vi søker nye talenter til vårt talentprogram 2023-2024!

Søknadsfrist 5.mai 2023
FILMTALENT INNLANDET
er et unikt talentprogram hos Fabelaktiv i samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark
- et drømmeprosjekt for talenter innen film- og tv-produksjon hos et av Norges største frittstående produksjonsselskaper. 

Talentprogrammet skal bidra til å dyrke fram og utvikle talenter innen film- og tv-produksjon med hovedfokus på innholdsproduksjon for barn og ungdom. 

 
I vårt forrige talentprogram (2020-2022) fikk våre fire utvalgte talenter en unik sjanse og fart inn i vår bransje. Alle jobber i dag innenfor kulturproduksjon. 

Vil DU bli del av vårt neste DREAMTEAM?

Vi søker etter DEG, som har motivasjon og ambisjoner innen manus og innholdsutvikling, regi, etterarbeid og produksjon.

Send oss din motivasjonssøknad med en enkel CV innen 5.mai 2023 til talent@fabelaktiv.no


Vi oppfordrer spesielt talenter med tilknytning til Hedmark om å søke.

 
Filmtalent4.jpg
Kort om programmet:

Varighet 2023-2024
(Oppstart juni 2023)


Samlinger med mentorer og eksperter
Seminarer
Deltakelse på festivaler
Teamsamarbeid
Utvikling av prosjekter fram til pitch
Og mye mer...!


Tilhold i Fabelaktivs miljø på Hamar

Delvis lønnet/utgiftsdekning - kan kombineres med studier/jobb
 
Vår målsetning er at talentene skal skoleres inn i en verden der målgruppetenkning er helt sentralt, og mengden prosjekter på den internasjonale arenaen er enorm.

Talentene skal jobbe i team, skape og utvikle idéer, og jobbe disse fram til pitch. Opplegget baseres på felles workshops
og et mentorprogram. 

Det legges også opp til deltakelse på festivaler og arrangementer
i Norge og utlandet. 
Signaturbilde_nrk_staende.png
Energikampen 2009 juvet_emmy.png
Vi i Fabelaktiv ønsker å knytte til oss unge talenter over tid, med et brennende ønske om å fortelle gode historier, uavhengig av hva slags format talentene vil fortelle dem i. Med Fabelaktivs ressurser til rådighet skal unge filmskapere få utvikle seg, lære mer om bransjen og få sjansen til å oppleve den fra innsiden
-
gjennom et samarbeid mellom Talent Norge, Sparebankstiftelsen Hedmark og Fabelaktiv 
For mer info, ta kontakt med prosjektleder Marte Mørkved-Romstad (95062129), talent@fabelaktiv.no

OM TALENT NORGE

Talent Norge gir fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. Vi samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere om talentsatsinger som dyrker frem de beste talentene og tar vare på deres egenart.

 

Talent Norge styrker rammene for talentutvikling innen kunst og kultur. Vi samler ledende institusjoner og organisasjoner om talentutvikling, støtter talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet og skaper varige relasjoner og nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

 

Talent Norge har skapt rammeverk som innbyr til private bidrag. Grundige kvalitetsvurderinger og systematisk oppfølging av prosjektene gjør at våre støttespillere kan ha tillit til at deres bidrag går til satsinger på høyt nivå og kommer talentene tilgode.

OM SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i Sparebank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til Hedmarksamfunnet. 

Siden 2017 har Stiftelsen gitt betydelige gaver til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid i Hedmark.  

Stiftelsens slagord er "OVERSKUDD TIL Å DELE".

Lyst til å se eksempler på Fabelaktivs produksjoner?
bottom of page