top of page

FILMTALENT INNLANDET

Et unikt talentprogram i samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen Hedmark
Talentprogrammet FILMTALENT INNLANDET skal bidra til å dyrke fram og utvikle unike talenter innen film- og tv-produksjon med hovedfokus på innholdsproduksjon
for barn og ungdom.
 
FILMTALENT INNLANDET
er et drømmeprosjekt for topptalenter innen film- og tv-produksjon hos et av Norges største frittstående produksjonsselskap.
VÅRE FIRE UTVALGTE TALENTER: 
Martha Antonette Solli (Regi/manus)
Johan Granerud (Regi/manus)
Oddmund Rabben (Produksjonsdesign)
Lillian Løvseth (Produsent)
Talentgruppe 3.PNG
Kort om programmet:

Varighet 2020-2022
Samlinger med mentorer og eksperter
Seminarer
Deltakelse på festivaler
(nasjonale og internasjonale)
Teamsamarbeid
Utvikling av prosjekter fram til pitch
Tilhold i Fabelaktivs miljø på Hamar

 
Vår målsetning er at talentene skal skoleres inn i en verden der målgruppetenkning er helt sentralt, og mengden prosjekter på den internasjonale arenaen er enorm.
Talentene skal jobbe i team, skape og utvikle idéer, og jobbe disse fram til pitch. Opplegget baseres på felles workshops
og et mentorprogram. 
Det legges også opp til deltakelse på festivaler og arrangementer
i Norge og utlandet. 
2T5A6270-2.jpg
(Mer info kommer)
Vi takker for alle gode søknader til prosjektet, og ønsker alle talenter lykke til videre på ferden!

OM TALENT NORGE

Talent Norge gir fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. Vi samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere om talentsatsinger som dyrker frem de beste talentene og tar vare på deres egenart.

 

Talent Norge styrker rammene for talentutvikling innen kunst og kultur. Vi samler ledende institusjoner og organisasjoner om talentutvikling, støtter talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet og skaper varige relasjoner og nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

 

Talent Norge har skapt rammeverk som innbyr til private bidrag. Grundige kvalitetsvurderinger og systematisk oppfølging av prosjektene gjør at våre støttespillere kan ha tillit til at deres bidrag går til satsinger på høyt nivå og kommer talentene tilgode.

OM SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største eieren i Sparebank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til Hedmarksamfunnet. 

Siden 2017 har Stiftelsen gitt betydelige gaver til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid i Hedmark.  

Stiftelsens slagord er "OVERSKUDD TIL Å DELE".

Lyst til å se eksempler på Fabelaktivs produksjoner?
bottom of page